België is klaar voor het mobiliteitsbudget

De Belgische markt is klaar voor het mobiliteitsbudget, concludeert het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) na de afronding van het project ‘Intelligent Mobiliteitsbudget’. Met een (fictief) mobiliteitsbudget is bijna de helft van de deelnemende werknemers duurzamer gaan reizen. Mobility Concept is partner van het project; ons Mobility Portal wordt er voor beheer van budgetten gebruikt.

Met het project onderzocht het VIM hoe een mobiliteitsbudget tot duurzamer reizen kan leiden. 23 bedrijven namen deel, waarbij de werknemers gedurende 6 tot 12 maanden een fictief mobiliteitsbudget konden besteden: aan een lease-auto, of aan openbaar vervoer, (deel)fiets, taxi en andere vervoermiddelen. Bijna de helft van de deelnemende werknemers is anders gaan reizen. De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel, maar er werd vaker voor alternatieven gekozen. Een groot deel van de deelnemers zou het budget ook bij andere werknemers aanraden.

Om het gebruik van het budget te monitoren, maakte het project gebruik van ons online platform, Mobility Portal. Met het platform kregen de deelnemers inzicht in hun mobiliteitskosten en CO2-uitstoot. Daarnaast kon de werkgever er een beloning inbouwen als de werknemer bewuster of duurzamer reist. Met het portal regelt Mobility Concept de administratieve afhandeling van mobiliteitsregelingen, passend in bestaande HR-processen.

“Het project toont aan dat de markt klaar is voor het invoeren van een mobiliteitsbudget mits de nodige wetgevende aanpassingen worden gedaan om het systeem gebruiksvriendelijk en administratief eenvoudig te houden”, zegt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM, in een persbericht (pdf). Het VIM concludeert dat zowel werknemers als werkgevers de voordelen van het budget inzien. Het instituut raadt aan het budget voor elke werknemer open te stellen, ook voor werknemers zonder een leaseauto.

Bij de werking van het budget lijkt de Belgische wet- en regelgeving nog een struikelblok. Als het ongebruikte deel van het budget bij de uitbetaling als brutoloon zou worden belast, veranderen minder deelnemers hun vervoerwijze dan als het nettoloon is, blijkt uit het VIM-project.

Update 24 oktober 2016

In het begrotingsplan van de federale regering-Michel is het mobiliteitsbudget opgenomen. Een onderdeel van het plan is om uitgespaard geld, door bewuster reizen, voor de werknemer niet als brutoloon te belasten, maar als nettoloon aan te merken. Daarbij wil de regering dat het plan zowel voor de werkgever als voor de werknemer als voor de overheid budgetneutraal wordt.1 Tegen april 2017 moet het mobiliteitsbudget vaste vorm hebben gekregen.

1. Bron: De Morgen, 24 oktober 2016

share this: