I-Mobiliteitsbudget in België

Het project I-Mobiliteitsbudget van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) begeleidt de invoer van persoonlijke mobiliteitsbudgetten bij 250 werknemers. Mobility Concept is partner in dit project; ons Mobility Portal wordt er voor het beheer van mobiliteitsbudgetten gebruikt.

Het VIM begeleidt 25 bedrijven bij hun overstap naar een mobiliteitsbudget op maat. Het instituut wil een prominente rol spelen bij de promotie en implementatie van het mobiliteitsbudget in het Vlaamse bedrijfsleven. Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers zelf hun vervoermiddel kiezen, of dat nu (lease)auto, OV, fiets of carpooling is. Dit stimuleert ander reisgedrag. Voor de werkgever blijven de mobiliteitskosten beheersbaar of worden deze lager.
In Mobility Portal beheren werkgevers eenvoudig de mobiliteitsregeling. Medewerkers hebben er inzicht in hun reizen, kosten, vergoedingen en CO2-uitstoot. Met het portal regelt Mobility Concept de administratieve afhandeling van mobiliteitsregelingen, passend in bestaande HR-processen.

Duurzaam verplaatsen met minder autokilometers

“Voor het verduurzamen van het woon-werkverkeer is de realisatie van het mobiliteitsbudget een belangrijke pijler,” vertelt Hilde Crevits, de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken in een nieuwsbericht van het VIM (PDF). “Met dit project willen we een gedragsverandering stimuleren waardoor werknemers zich op een meer duurzame manier kunnen verplaatsen met minder autokilometers tot gevolg. Het moet zowel voor de werknemer als voor de werkgever duidelijk zijn hoe het mobiliteitsbudget praktisch technisch georganiseerd zal worden en wat dit aan vervoersmogelijkheden allemaal precies kan inhouden (…).”

Het onderwerp mobiliteitsbudget is een hot topic in België. Voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Belgische Federaal Parlement is er bij alle partijen de consensus dat het mobiliteitsbudget een noodzakelijke hervorming is. 1

Het project van het VIM loopt tot midden 2016. Kijk voor meer informatie op ww.vim.be/projecten/i-mobiliteitsbudget

1: De Standaard – VBO: ‘De kleur van de kat doet er niet toe, als ze maar muizen vangt’

share this: