Mobiliteitsbudget onder de aandacht

Het mobiliteitsbudget komt vaak onder de aandacht in de media.

Het Vlaams Innovatienetwerk schrijft over het Belgische I-Mobiliteitsbudget, dat bedrijven begeleidt bij de invoering van een Intelligent Mobiliteitsbudget.

Het onderzoek ‘Slim reisbeleid in de praktijk’ van het Platform Slim Werken Slim Reizen wordt genoemd op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Daarin legt RWS uit wat een persoonlijk mobiliteitsbudget is en beschrijft het de case van Capgemini in samenwerking met Mobility Concept.

Ook HR-kiosk.nl schrijft over het mobiliteitsbudget, en gaat daarbij in op ketenmobiliteit (reizen met verschillende soorten vervoer) en de uitvoering van het budget.

Slim Bereikbaar maakte een factsheet over het mobiliteitsbudget. Ze schetsen daarin wat het is, waarom dit stimuleren en wat de mogelijkheden zijn.

Bij de tips voor mobiliteitsbudgetten van het Kenniscentrum Duurzaam MKB staan de mogelijkheden van Mobility Concept.

De B50 werkgroep van het Platform Slim Werken Slim Reizen schreef een rapportage over het Slim Reisbudget, over kansen en mogelijkheden.

share this: