Mobility Concept scoort hoog op duurzaamheid in MVO-register van FIRA

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een centraal aspect van het werk van Mobility Concept. Daarom heeft Mobility Concept als marktleider in ‘employee mobility’ FIRA in de arm genomen om haar MVO-prestaties te analyseren. FIRA is een verificatiebureau dat MVO-ontwikkelingen bij organisaties jaarlijks volgt, toetst en vergelijkbaar maakt. Al bij de eerste inschrijving scoort Mobility Concept hoog op verminderen van CO2-uitstoot, circulaire economie en schoon vervoer.

Het digitaal register van FIRA zet de MVO-resultaten van bedrijven per thema op een rij. Zo kunnen aanbestedende partijen gemakkelijker maatschappelijk verantwoord inkopen. De FIRA-analyse gaat in op vier MVO-gebieden die voor Mobility Concept het meest relevant zijn: CO2-efficiënte mobiliteit, werk voor kwetsbare maatschappelijke groepen, circulaire economie en vermindering van fijnstof-uitstoot. FIRA sluit in de analyses nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid, waaronder ISO 26000 en het Global Reporting Initiative (GRI). Duurzaamheid en transparantie zijn belangrijke pijlers van Mobility Concept en opname in het register bevestigt de waarde die hieraan wordt gehecht. Met de aanbevelingen van FIRA verbetert Mobility Concept haar dienstverlening en MVO-werkzaamheden continu.

Maatschappelijke verantwoording belangrijk onderdeel van ondernemen

De externe analyse en inschrijving in het FIRA-register zijn voor Mobility Concept een belangrijke mijlpaal. We hechten veel waarde aan MVO, want we vinden dat elke organisatie een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving. De aard van onze branche en dienstverlening – zakelijke mobiliteit en consultancy – geeft ons de unieke mogelijkheid onze klanten te helpen bij het boeken van resultaten op het gebied van People, Planet, en Profit.
Deze mogelijkheden pakken we samen met onze klanten op door duurzame mobiliteitsregelingen op te stellen of bestaande regelingen te verduurzamen. Zo kan een regeling met (financiële) prikkels werknemers aanzetten om anders en duurzamer te reizen. Binnen het kader People werken we met onze diensten aan transparantie en eenvoudige toegang tot alle vormen van mobiliteit. In ons mobiliteitsplatform en onze app staat het concept Mobility as a Service centraal: één digitale dienst voor toegang tot alle vervoer, afgestemd op individuele behoeftes.

share this: