Nieuwe invoeringsdatum rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit: 1 juli 2024

23.11.2023

Nieuwe invoeringsdatum rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit: 1 juli 2024

Vanuit de overheid is besloten om de ingangsdatum van de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) voor organisaties met 100 of meer werknemers met betrekking tot zakelijk verkeer en woonwerk-verkeer uit te stellen.

De registratieplicht zal niet op 1 januari 2024 in werking treden, maar op 1 juli 2024.


We verwijzen je graag voor verdere informatie naar de website van RVO:

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit.