Bonus-malus leasebudget

Bij een bonus-malus leasebudget blijft de leaseregeling de basis. Het stimuleert leaserijders om slimme keuzes te maken, waarmee ze geld kunnen overhouden. Kosten van brandstof en privégebruik kunt u op individuele basis met uw leaserijders verrekenen.

  • Stimuleert milieu- en kostenbewust gedrag
  • Eerlijke verdeling van de auto als arbeidsvoorwaarde
  • Mogelijkheid voor de leaserijder om geld over te houden

Uit de praktijk: Als medewerkers van Capgemini kiezen voor een leaseauto, krijgen ze een bonus-malus leasebudget. Capgemini stimuleert zo de leaserijders tot ander reisgedrag: goedkoper tanken, minder privégebruik en zuinig rijden worden beloond. Lees meer over deze case.

Het bonus-malus leasebudget is geschikt voor al uw medewerkers met een persoonsgebonden leaseauto. U kunt het reisgedrag van uw medewerkers positief beïnvloeden met behulp van financiële prikkels. U stimuleert bijvoorbeeld zuinig rijgedrag, goedkoop tanken of bewuster omgaan met privégebruik van de leaseauto. Verbetert het gedrag van uw medewerker? Dan resulteert dit in een bonus voor de medewerker. Dat zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten. Uw medewerkers hebben online een actueel inzicht in hun persoonlijke bonus-malus saldo dankzij automatische registratie van het gebruik van de leaseauto en de gemaakte brandstofkosten.