Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget geeft werknemers de flexibiliteit en vrijheid om de eigen mobiliteit optimaal in te vullen. Het mobiliteitsbudget kan zowel met of zonder leaseauto worden ingevuld. Met een leaseauto biedt het budget flexibiliteit in reismogelijkheden en stimuleert het kosten- en milieubewust gedrag van leaserijders. Zonder leaseauto kunnen werknemers de belangrijkste mobiliteitsvormen, zoals openbaar vervoer, fiets en (deel)auto, met elkaar combineren. Zo geven ze zelf daarmee invulling aan hun mobiliteitsbehoefte.

  • Dé oplossing voor individuele reisbehoeften
  • Combineert de (lease)auto met andere vormen van vervoer
  • Kosten zijn beheersbaar voor werkgever

Uit de praktijk: Rabobank Rotterdam doet met de proeftuin ‘Anders omgaan met de leaseauto’ mee om ander reisgedrag van leaserijders te stimuleren. We ontwikkelden een mobiliteitsbudget op maat, met business case. Rabobank Rotterdam maakt gebruik van Mobility Portal. Lees meer over de proeftuin ‘Anders omgaan met de leaseauto’.

Het mobiliteitsbudget bestaat uit een vast bedrag per maand plus een vergoeding voor elke werkelijk afgelegde kilometer. Hierdoor is het budget dynamisch en beweegt het mee met de daadwerkelijke mobiliteitsbehoefte van uw medewerkers.Binnen het mobiliteitsbudget zijn werknemers vrij om zelf per reis een vervoersmiddel te kiezen, bijvoorbeeld de trein, fiets, bus, leaseauto of privéauto. Alle vervoersmiddelen zijn geïntegreerd en worden automatisch verwerkt in het budget.

Het mobiliteitsbudget van Mobility Concept zorgt ervoor dat u als werkgever de mobiliteitskosten onder controle heeft. Zo beloont het leaserijders als ze zuinig rijden en goedkoop tanken, en verrekent het eerlijk privégebruik van de leaseauto. Vergoedingen voor andere vervoersvormen, zoals openbaar vervoer en fietsen, zijn volledig instelbaar. Daarmee kunt u het werkelijke gebruik van openbaar vervoer en fietsen stimuleren en invulling geven aan uw duurzaamheidsdoelstellingen.

De invulling van het mobiliteitsbudget hangt af van de individuele wensen van een organisatie en medewerkers. We bepalen samen met u de juiste invulling van het mobiliteitsbudget.

Onze andere mobiliteitsregelingen

Bonus-malus leasebudget
Bij een bonus-malus leasebudget blijft de leaseregeling de basis. Het stimuleert leaserijders om slimme keuzes te maken, waarmee ze geld kunnen overhouden. Kosten van brandstof en privégebruik kunt u op individuele basis met uw leaserijders verrekenen. Lees meer over het bonus-malus leasebudget

Beheer van declaraties en reiskosten
De vergoeding van reiskosten gaat volledig digitaal: medewerkers kunnen eenvoudig declaraties voor eigen vervoer indienen en het gebruik van de mobiliteitskaart verantwoorden. Leidinggevende keuren de declaraties en reiskosten goed. Het is direct inzichtelijk welke kosten met de medewerker worden verrekend. Lees meer over het beheer van declaraties en reiskosten