Onze klanten

Het brede palet aan klanten laat zien dat Mobility Concept oplossingen heeft voor ieder type organisatie, van multinational tot kleinbedrijf, en voor iedere sector. Onze klanten variëren van de zakelijke en financiële dienstverlening tot de bouwsector, en van chemische concerns tot de zorgsector.

Capgemini: bonus-malus leasebudget prikkelt tot ander reisgedrag

Medewerkers van Capgemini kunnen met een mobiliteitsbudget voor een leaseauto of eigen vervoer kiezen. Als ze voor een leaseauto kiezen, krijgen ze een bonus-malus leasebudget. Capgemini prikkelt zo leaserijders tot ander reisgedrag: goedkoper tanken, minder privékilometers rijden en zuiniger rijgedrag worden beloond. Door de grote schaal en innovatieve manier van werken, heeft Capgemini in 2013 de International Fleet Innovation Award gewonnen. Capgemini introduceerde het bonus-malus leasebudget in samenwerking met Mobility Concept; de organisatie beheert het budget met onze online applicatie Mobility Portal.

Rabobank Rotterdam: minder autokilometers door mobiliteitsbudget

Met een mobiliteitsbudget combineren werknemers van Rabobank Rotterdam de leaseauto met andere vervoersmogelijkheden. Met behulp van financiele prikkels stimuleert de organisatie het reizen met het OV, carpoolen en uitlenen van de leaseauto. Een online dashboard geeft de werknemers inzicht in hun reizen en kosten. Dit zorgt voor meer bewustzijn over autokosten en alternatieve reismogelijkheden binnen de organisatie en leidt tot minder autokilometers, minder reizen in de spits en meer reizen met het openvaar vervoer. Na het succesvolle resultaat in 2013 heeft de organisatie het budget voortgezet, is de toekenningsregeling voor leaseauto’s aangescherpt en is er een afzieregeling voor leaseauto’s ingevoerd.

Arval: ontwikkeling digitaal mobiliteitsplatform

Voor leasemaatschappij Arval, onderdeel van BNP Paribas, ontwikkelt Mobility Concept het nieuwe digitale mobiliteitsplatform. Het platform geeft Arval de mogelijkheid de focus te verbreden van leaserijders naar werknemers. Zo kan de leasemaatschappij met het platform haar klanten oplossingen op maat bieden, en krijgen werknemers meer vrijheid en flexibiliteit in hun mobiliteitskeuze. Binnen het platform kan een organisatie voor elke werknemer een persoonlijk budget instellen en de mobiliteitsuitgaven beheren. Zakelijke reizen kunnen automatisch worden geregistreerd; kosten die een werknemer zelf betaald, zoals voor een taxi, kunnen ook worden ingevoerd. De integratie van het platform is begonnen; de officiële lancering vindt plaats in het laatste kwartaal van 2015.

Van Hattum en Blankevoort: minder uitstoot en bewuster reizen

Van Hattum en Blankevoort test het mobiliteitsbudget met gebruik van het online systeem van Mobility Concept. Een CO2-voetafdruk gaf de organisatie het inzicht dat driekwart van hun uitstoot door mobiliteit kwam. “We zagen dat het mobiliteitsbudget kansen bood om de uitstoot te verminderen.” De ervaringen zijn positief. “Mensen met een mobiliteitsbudget gaan bewuster reizen.” Bij de test gaat het nog om fictieve bedragen; er wordt nog niet echt afgerekend.

De Verkeersonderneming: Proeftuin ‘Anders omgaan met de leaseauto’

Hoe verander je het gedrag van leaserijders? Dat is de kernvraag bij de Proeftuin ‘Anders omgaan met de leaseauto’ van de Verkeersonderneming. Mobility Concept heeft met zeven gerenommeerde bedrijven de proeftuin voorbereid. Voor elk bedrijf ontwikkelen wij een mobiliteitsbudget op maat, met business case. Deelnemers aan de proeftuin, waaronder Rabobank Rotterdam en Van Hattum en Blankevoort, maken gebruik van Mobility Portal.

Engie: kosten- en miliebewuster gedrag

“Wij streven naar kosten- en milieubewuster gedrag bij het gebruik van leaseauto´s. Het mobiliteitsbudget zien we als een instrument om dat te bewerkstelligen.” Engie stimuleert het samenrijden met collega’s en uitlenen van leaseauto’s. Het autogebruik wordt transparanter. “We maken nu afspraken met elkaar over bijvoorbeeld het te rijden aantal privékilometers terwijl we geen zicht hebben op het werkelijke aantal kilometers. Als dat transparant wordt, zijn er interventies mogelijk (bijvoorbeeld bonus-malusconstructies).”

DSM: minder fileleed en minder impact op het milieu

“DSM is ervan overtuigd dat duurzaamheid van cruciaal belang is voor de toekomst. In 2010 heeft DSM daarom een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, waaronder 20% meer energie-efficiency in 2020 ten opzichte van 2008.” De aanpak voor meer flexibiliteit om het juiste vervoermiddel kiezen, levert de werknemers van DSM niet alleen meer gemak op; het zorgt ook voor minder impact op het milieu, minder fileleed en mogelijke kostenbesparingen. “Voordelen voor people, planet én profit dus.” DSM werkt de ervaringen opgedaan in Limburg uit voor een flexibele, moderne leaseregeling voor heel Nederland.

EY: flexibeler werken – op kantoor, bij de klant of thuis

“Slim Leasen biedt Ernst & Young kansen om kennis te ontwikkelen rondom nieuwe vormen van mobiliteit, gericht op het verhogen van de productiviteit van medewerkers.” Het idee van Slim Leasen is dat wie minder met de auto reist of voor alternatief vervoer kiest, daarvoor beloond wordt. “Dankzij bewustwording van en inzicht in hun reisgedrag kunnen medewerkers gerichter kiezen waar zij werken – op kantoor, bij de klant of thuis – en wanneer ze daarvoor op pad gaan.”

Strukton: duurzame oplossing even belangrijk als economisch rendement

“In ons werk weegt economisch rendement even zwaar als het leveren van duurzame oplossingen. Vanuit dit perspectief vinden we het ook belangrijk om de CO2-uitstoot van ons bedrijf te verminderen. Een van de speerpunten is daarbij de leaseauto, omdat leaseauto’s voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor onze CO2-uitstoot.” Strukton test het mobiliteitsbudget en verwacht dat dit een goede bijdrage levert aan de uitstootvermindering van CO2.

Ballast Nedam: meer fietsverkeer tussen bouwlocaties

Met het persoonlijk mobiliteitsbudget geeft Ballast Nedam leaserijders inzicht in hun verbruik en daarmee samenhangende uitstoot en kosten. Het biedt de organisatie ook de mogelijk te onderzoeken of ze de mobiliteit van werknemers beter kunnen laten aansluiten op hun wensen. “Specifiek voor het project A2 Maastricht komt daar nog de wens bij om medewerkers vaker gebruik te laten maken van de fiets voor het verkeer tussen de diverse bouwlocaties.”

Grote zorgdienstverlener: Online beheer reiskosten en declaraties

Medewerkers van een grote zorgdienstverlener bepalen zelf hoe zij reizen: met de eigen auto, het openbaar vervoer, deelauto of elektrische fiets. De mobiliteitskaart registreert reizen met het openbaar vervoer. Medewerkers geven overige reizen zelf online door in Mobility Portal. Daar hebben zij 24/7 inzicht in al hun reizen. Leidinggevenden kunnen de reizen online goedkeuren. De salarisadministratie ontvangt de declaraties periodiek en volledig geautomatiseerd.

Slim Leasen voor Maastricht-Bereikbaar

Leaseautorijders in Zuid-Limburg testen een persoonlijk budget waarmee zij hun reiskosten kunnen betalen. Wie minder met de auto reist of alternatief vervoer kiest, krijgt daarvoor een beloning. Slim Leasen is onderdeel van het Programma Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar. De pilot maakt gebruik van het online mobiliteitsplatform van Mobility Concept. De leaseautorijders zijn positief en ook geven ze een hoge beoordeling voor het mobiliteitsbudget als toekomstige arbeidsvoorwaarde, laat de evaluatie zien (PDF).