Het online platform van Mobility Concept: Mobility as a Service

Mobility Portal is ons online platform – met bijbehorende mobiele app – voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers kunnen hun mobiliteitsregelingen online beheren, zonder te hoeven investeren in hardware of software. Werknemers combineren naar keuze allerlei soorten vervoer met één enkele app: Mobility-as-a-Service. Daarbij staat gebruiksgemak centraal.

Kiezen van een passend mobiliteitspakket: online keuzetool

Werknemers krijgen steeds meer keuzemogelijkheden. Een leaseauto of een mobiliteitsbudget, al dan niet in combinatie met eigen vervoer: hoe behoud je het overzicht en maak je verantwoorde keuzes? De online keuzetool van Mobility Concept biedt uitkomst. Deze keuzetool geeft inzicht in de financiële consequenties van keuzes en reisgedrag, uiteraard binnen de kaders van de mobiliteitsregeling die voor specifieke werknemers van toepassing is.

Persoonlijk 24/7 online account

Alle werknemers krijgen persoonlijke inloggegevens voor Mobility Portal en de app. Daarmee kunnen zij een reis plannen, boeken en betalen. Zo hebben zij 24/7 inzicht in hun reisgegevens, kosten, vergoedingen en CO2-uitstoot en zien zij direct het effect van hun vervoerkeuze op het mobiliteitsbudget. Mobility Portal ondersteunt de verschillende keuzes en toont alle informatie helder in één overzicht.

Een reis boeken en plannen op de smartphone

Werknemers kunnen eenvoudig verschillende reisopties vergelijken, waarbij de planner rekening houdt met de actuele verkeerssituatie. Zij kunnen bovendien via de app ook meteen vervoer boeken, bijvoorbeeld een taxi, deelauto of huurauto. Reisvoorkeuren zijn eenvoudig instelbaar. Werkgevers bepalen vanzelfsprekend welke soorten vervoer hun werknemers kunnen gebruiken.

Vervoersvormen naar keuze combineren

Combineert een mobiliteitsregeling van een werkgever verschillende vervoersvormen? Dan kan een werknemer altijd het beste vervoermiddel kiezen voor dat moment. Hij of zij heeft toegang tot alle relevante soorten vervoer: leaseauto, eigen auto, trein, bus/tram/metro, OV-fiets, deelauto, P&R, huurauto en taxi. De ene keer is dat de auto, maar op andere momenten kan het openbaar vervoer handiger zijn, bijvoorbeeld in combinatie met een OV-fiets of deelauto. Werknemers krijgen zo maximale flexibiliteit in hun manier van reizen.

Automatische registratie van reizen en kosten

Arbeidsintensieve declaratieprocessen zijn verleden tijd. Reizen en kosten worden automatisch geregistreerd via koppelingen met aanbieders van mobiliteit en mobiliteitskaarten. Ritten in de (lease)auto worden automatisch geregistreerd door telematica in de (lease)auto of een app. Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk. De informatie is direct zichtbaar in Mobility Portal en de app.

Online declareren van reiskosten

Werknemers kunnen in Mobility Portal of de app eenvoudig online declaraties indienen voor eigen vervoer, parkeerkosten, thuiswerkvergoedingen en andere onkosten. Afhankelijk van de keuze worden declaraties ter goedkeuring aan de leidinggevende aangeboden. In Mobility Portal is er realtime inzicht in de status van de declaratie.

Gebruik van een mobiliteitskaart en andere reiskosten verantwoorden

Reizen die zijn gemaakt met een mobiliteitskaart (zoals de NS Business Card) worden automatisch geregistreerd. Werknemers verantwoorden hun reizen online. Deze worden goed- of afgekeurd. Inhoudingen, zoals kosten voor privégebruik en onrechtmatige kosten, worden volledig geautomatiseerd aan de salarisadministratie aangeleverd. Deze kosten kunnen eenvoudig worden verrekend met het salaris van de werknemer.

Gemakkelijk bestellen van reisproducten

Het beheer van reisproducten (zoals een mobiliteitskaart, abonnement voor OV of een leasefiets) wordt werkgevers uit handen genomen. Werknemers kunnen hun reisproducten in Mobility Portal bestellen, al dan niet na goedkeuring van een leidinggevende. Dit is allemaal volledig zelf instelbaar.

Eenvoudige verrekening van privégebruik

Wilt u als werkgever privégebruik van een mobiliteitskaart mogelijk maken? Dat kan. De werknemer kan zulk privégebruik eenvoudig aangeven in de webomgeving of app. Verrekening vindt plaats via inhouding op het salaris of betaling door de werknemer.

Ander reisgedrag stimuleren met financiële prikkels

Als werkgever bepaalt u zelf welke financiële prikkels u wilt inzetten. Via financiële prikkels stimuleert u ander reisgedrag, waaronder zuiniger rijden, goedkoper tanken en minder privégebruik van de leaseauto. Maar het stimuleert ook thuiswerken, duurzamer reizen (waaronder reizen met het openbaar vervoer, carpoolen en fietsen) en minder parkeren.

Mobiliteitsregeling afgestemd op de werknemer

Het type mobiliteitsregeling is volledig op maat in te stellen per categorie werknemers, bijvoorbeeld het vergoedingsniveau, de omvang van het budget en de soorten vervoer. Bij het beheer worden de fiscale regels uitgevoerd. Uit te keren bruto- en nettobedragen worden automatisch bepaald.

Volledig geïntegreerd met HR-systemen en -processen

De oplossingen van Mobility Concept sluiten naadloos aan bij bestaande HR-systemen en -processen. Betaal- en salarisbestanden worden automatisch aangeleverd met de te verrekenen bruto- en nettobedragen. Mobility Concept heeft koppelingen met de meest voorkomende HR-systemen.

Online beheeromgeving

Voor HR-afdelingen en de lease- en salarisadministratie is een online beheeromgeving beschikbaar. Daar is alle relevante informatie terug te vinden. Rapportages zijn met één druk op de knop op te vragen in Mobility Portal. De rapportages worden op maat ingericht.

Ondersteuning service desk

Hebben werknemers vragen, dan staat de servicedesk van Mobility Concept voor hen klaar. Zij kunnen er per mail of telefoon terecht. Werkgevers besteden dus ook dit deel van het beheer van hun mobiliteitsregeling aan ons uit.

Onafhankelijk van leveranciers

De online oplossing van Mobility Concept sluit aan op bestaande contracten van werkgevers met leveranciers, zoals leasemaatschappijen, huurmaatschappijen en mobiliteits- en brandstofkaartaanbieders. Werkgevers kunnen bestaande processen en contracten dan ook gewoon voortzetten.

Voordelen voor de werkgever

  • Eenvoudig mobiliteitsregelingen beheren
  • Duurzaam reisgedrag stimuleren
  • Onafhankelijk van leveranciers en technologie
  • Sluit aan op bestaande processen en systemen
  • Neemt werkgevers de volledige administratie uit handen

Voordelen voor de werknemer

  • Persoonlijk account
  • Breed aanbod van vervoersopties
  • Vrijheid om eigen mobiliteitskeuzes te maken
  • Intuïtieve en gebruiksvriendelijke app
  • Fiscaal geoptimaliseerd