Advies en implementatie

Mobility Concept adviseert en realiseert mobiliteitsregelingen. We adviseren op maat vanuit ruime praktijkervaring met HR-regelingen, mobiliteitsaanbod en fiscaliteiten. Stakeholders, zoals OR en directie, zijn vanaf het begin betrokken. Een business case zorgt voor een duidelijke onderbouwing van het advies. Onze mobiliteitsregelingen zijn flexibel en voldoen aan individuele wensen van werknemers. We helpen werkgevers om hun mobiliteitskosten te beheersen, zelfs te verlagen, en om de uitstoot van CO2 te verminderen.

 • Ontwikkelen nieuw mobiliteitsbeleid
 • Verlagen mobiliteits- of leasekosten
 • Invoeren mobiliteitsbudget of bonus-malus regeling
 • Regelen inkoop van leaseauto’s en andere mobiliteit
 • Implementeren nieuwe mobiliteits- of leaseregeling

Online beheer van mobiliteitsregelingen

Onze focus is de praktijk; we regelen de hele administratieve afhandeling van mobiliteitsregelingen, volledig geïntegreerd met bestaande HR-processen. De inrichting van mobiliteitsbudget en administratie gebeurt op maat voor uw organisatie.
De kern van ons online beheer is een veelzijdig online platform: Mobility Portal. Hier beheert u als werkgever eenvoudig online uw mobiliteitsregeling. Uw medewerkers hebben in de online applicatie inzicht in hun reizen, kosten, vergoedingen en CO2-uitstoot.

Het online beheer van mobiliteitsregelingen zorgt voor

 • Keuzevrijheid bij werknemers
 • Eenvoudige administratieve afhandeling
 • Grip op kosten en CO2-uitstoot

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget geeft werknemers de flexibiliteit en vrijheid om de eigen mobiliteit optimaal in te vullen. Het mobiliteitsbudget kan zowel met of zonder leaseauto worden ingevuld.

 • Dé oplossing voor individuele reisbehoeften
 • Combineert de (lease)auto met andere vormen van vervoer
 • Kosten zijn beheersbaar voor werkgever

Rabobank Rotterdam stimuleert met een mobiliteitsbudget ander reisgedrag van leaserijders.

Lees meer over de proeftuin ‘Anders omgaan met de leaseauto’.
Lees meer over het mobiliteitsbudget

Bonus-malus leasebudget

Bij een bonus-malus leasebudget blijft de leaseregeling de basis. Het stimuleert leaserijders om slimme keuzes te maken, waarmee ze geld kunnen overhouden. Kosten van brandstof en privégebruik kunt u op individuele basis met uw leaserijders verrekenen.

 • Stimuleert milieu- en kostenbewust gedrag
 • Eerlijke verdeling van de auto als arbeidsvoorwaarde
 • Mogelijkheid voor de leaserijder om geld over te houden

Capgemini stimuleert met het bonus-malus leasebudget leaserijders tot zuiniger rijden, goedkoper tanken en bewuster privégebruik.

Lees meer over deze case.
Lees meer over het bonus-malus leasebudget

Beheer van declaraties en reiskosten

De vergoeding van reiskosten gaat volledig digitaal: medewerkers kunnen eenvoudig declaraties voor eigen vervoer indienen en het gebruik van de mobiliteitskaart verantwoorden. Leidinggevende keuren de declaraties en reiskosten goed. Het is direct inzichtelijk welke kosten met de medewerker worden verrekend.

 • Gebruiksvriendelijke en laagdrempelige invoer van declaraties
 • Eenvoudige verantwoording van gebruik van mobiliteitskaart en -diensten
 • Digitale goedkeuring van declaraties en inzicht in kosten voor leidinggevenden

Bij een grote zorgdienstverlener bepalen medewerkers zelf hoe ze reizen. Hun declaraties kunnen ze eenvoudig invoeren en ze hebben inzicht in reizen via Mobility Portal die ze met de mobiliteitskaart hebben gemaakt.

Lees meer over deze case.
Lees meer over het beheer van declaraties en reiskosten

Online beheer van mobiliteitsdiensten

Via ons online platform hebben uw medewerkers snel toegang tot verschillende mobiliteitsdiensten, zoals een mobiliteitskaart, taxi of het gebruik van een parkeer-app.

 • Toegang tot verschillende mobiliteitsdiensten
 • Online oriënteren, maken van (reis)keuzes en reserveren
 • Overzicht van alle gebruikte diensten en kosten

Service desk

Voor vragen kunnen uw medewerkers terecht bij onze servicedesk. Zij kennen de mobiliteitsregeling(en) van uw organisatie, helpen uw medewerkers om keuzes te maken, en beantwoorden hun verdere vragen.