CO2-rapportage mobiliteit: Handreiking voor werkgevers

08.06.2023

CO2-rapportage mobiliteit: Handreiking voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2024 zijn veel organisaties in Nederland verplicht te rapporteren over de mobiliteit van hun werknemers. Deze rapportageplicht komt voort uit de Omgevingswet, die in het nieuwe jaar in werking zal treden. Om werkgevers te helpen voldoen aan de rapportageplicht heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu de definitieve handreiking voor werkgevers beschikbaar gesteld. In de handreiking is te lezen welke gegevens gevraagd worden, met welke methodes deze kunnen worden verzameld, en hoe de rapportage moet worden ingediend.


Wilt u weten hoe het mobiliteitsplatform van Mobility Concept kan helpen bij deze rapportage? Op onze website delen wij in de komende maanden meer informatie over de aankomende wetgeving en mogelijkheden van ons platform. Voor die tijd kunt u contact opnemen met ons.