Rapportageplicht CO2 uitstoot woonwerk en zakelijke mobiliteit

16.12.2022

Update: De ingangsdatum voor de rapportageplicht van CO2 uitstoot voor woonwerk en zakelijke mobiliteit is uitgesteld naar 1 januari 2024.


Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd. Dit is de visie van het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit. Op het gebied van duurzaamheid valt veel winst te behalen bij de zakelijke mobiliteit: meer dan de helft van het aantal afgelegde kilometers in het personenverkeer is werkgerelateerd.


Eén van de maatregelen die uit het klimaatakkoord is voortgekomen is de rapportageplicht van de CO2 uitstoot voor zakelijke mobiliteit. Naar verwachting zijn grote werkgevers vanaf 1 juli 2023 verplicht gegevens aan te leveren over het woonwerk en zakelijke verkeer van werknemers. Het doel van deze rapportageplicht is om in 2030 1 megaton CO2 te besparen. Als organisaties goed op koers liggen om dit doel te behalen, blijft het bij collectieve maatregelen. Als de CO2 uitstoot niet voldoende is afgenomen, zijn organisaties vanaf 2025 aan de hand van een individuele norm verplicht om slimmer en zuiniger te reizen. Mobility Concept legt uit hoe je aan de rapportageplicht kan voldoen én hoe duurzaam reizen gestimuleerd kan worden.

Hoe voldoe je aan de rapportageplicht?

Organisaties met meer dan 100 medewerkers moeten naar verwachting vanaf 1 juli 2023 jaarlijks een rapportage indienen met gegevens over woonwerk- en zakelijke mobiliteit. Het gaat om gegevens over het aantal gereden kilometers, de gebruikte reismodaliteiten (auto, fiets, scooter, etc.) en de gebruikte brandstof als het gaat om een bromfiets, scooter of motorvoertuig. De exacte eisen worden nog vastgesteld. Organisaties zijn niet verplicht om te rapporteren over de daadwerkelijke CO2 uitstoot. De CO2 uitstoot wordt in een digitaal platform van de rijksoverheid berekend aan de hand van emissiefactoren.

Hoe kan Mobility Concept helpen?

Mobility Concept neemt de administratie uit handen

Het registreren van alle kilometers, modaliteit en brandstoftype kan veel administratie opleveren voor werkgevers. Mobility Concept helpt hierbij. Het MaaS-platform van Mobility Concept ontzorgt werkgevers volledig bij de uitvoering en administratieve afhandeling van mobiliteitsregelingen en -diensten, waaronder het voldoen aan de rapportageplicht.


Duurzaam reisgedrag stimuleren

Het stimuleren van duurzaam reisgedrag kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van inzicht in de CO2 uitstoot, financiële prikkels voor fietsen, OV, carpoolen en andere duurzame keuzes, en het aanbieden van duurzame alternatieven zoals bijvoorbeeld (elektrisch) deelvervoer. Op het gebied van reisgedrag en bedrijfsvoering inspireren en assisteren we belangrijke stakeholders zoals werkgevers en overheden tot duurzamer reisgedrag door middel van advies, hulp bij implementatie en beheer van mobiliteitsregelingen.

Geïnteresseerd in de dienstverlening van Mobility Concept? Neem contact met ons op.