Rapportageplicht CO2 uitstoot woonwerk en zakelijke mobiliteit

16.12.2022

Alle informatie op een rij: de rapportageplicht van CO2 uitstoot voor woonwerk en zakelijke mobiliteit per 1 juli 2024.


Op het gebied van duurzaamheid valt veel winst te behalen bij de zakelijke mobiliteit: meer dan de helft van het aantal afgelegde kilometers in het personenverkeer is werkgerelateerd. Om de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door mobiliteit terug te dringen, is in het klimaatakkoord van 2019 een aantal maatregelen vastlegd. Een van die maatregelen is de CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM). Het doel van deze CO2-rapportageverplichting is om in 2030 1 megaton CO2 te besparen.


Als organisaties goed op koers liggen om dit doel te behalen, blijft het bij collectieve maatregelen. Als de CO2 uitstoot niet voldoende is afgenomen, zijn organisaties vanaf 2026 aan de hand van een individuele norm verplicht om slimmer en zuiniger te reizen. Mobility Concept legt uit hoe u aan de rapportageplicht kan voldoen en wat u nu al kunt doen om duurzaam reizen te stimuleren.

Hoe voldoet u aan de rapportageplicht?

Organisaties met meer dan 100 medewerkers moeten vanaf 1 juli 2024 jaarlijks een rapportage indienen met gegevens over woonwerk- en zakelijke mobiliteit. Het gaat om gegevens over het aantal gereden kilometers, de gebruikte reismodaliteiten (auto, fiets, scooter, etc.) en de gebruikte brandstof als het gaat om een bromfiets, scooter of motorvoertuig. Organisaties hoeven de daadwerkelijke CO2-uitstoot niet te rapporteren. De CO2-uitstoot wordt in een digitaal platform van de rijksoverheid berekend aan de hand van emissiefactoren.

CO2-rapportage mobiliteit: Handreiking voor werkgevers

Om werkgevers te helpen te voldoen aan de rapportageplicht heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handreiking voor werkgevers voor werkgevers beschikbaar gesteld. In de handreiking is te lezen welke gegevens gevraagd worden, met welke methodes deze kunnen worden verzameld, en hoe de rapportage moet worden ingediend.

Hoe komt u aan alle reisgegevens voor de rapportage?

Wellicht werkt u al met een mobiliteitsplatform, waarin alle reizen van medewerkers worden geregistreerd. Dat is handig, want dan heeft u al veel inzicht en bent u goed voorbereid op de CO2-rapportageverplichting. Is dit niet het geval, dan kunt u de reisgegevens verzamelen uit de verschillende administraties en jaaropgaven die u heeft voor leaseauto’s, openbaar vervoer en reiskostenvergoedingen. Ontbreken er nog gegevens, dan kunt u de ontbrekende gegevens bijvoorbeeld achterhalen door enquêtes uit te zetten onder uw medewerkers.

Hoe kan Mobility Concept helpen?

Mobility Concept neemt de administratie uit handen

Het registreren van alle kilometers, modaliteit en brandstoftype kan veel administratief gedoe opleveren voor werkgevers. Mobility Concept neemt de registratie, administratie en rapportage uit handen. Zo gaat u direct goed van start als de CO2-rapportageverplichting op 1 juli 2024 zijn intrede doet. U heeft inzicht in alle reisbewegingen en ontvangt van ons een complete CO2-rapportage die u direct kunt gebruiken voor het indienen bij het portaal van de Rijksoverheid.


Duurzaam reisgedrag stimuleren

Het stimuleren van duurzaam reisgedrag kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van inzicht in de CO2 uitstoot, financiële prikkels voor fietsen, OV, carpoolen en andere duurzame keuzes, en het aanbieden van duurzame alternatieven zoals bijvoorbeeld (elektrisch) deelvervoer. Op het gebied van reisgedrag en bedrijfsvoering inspireren en assisteren we belangrijke stakeholders zoals werkgevers en overheden tot duurzamer reisgedrag door middel van advies, hulp bij implementatie en beheer van mobiliteitsregelingen.

Geïnteresseerd in de dienstverlening van Mobility Concept? Neem contact met ons op.