Voorwaarden Mobility Concept

Wanneer je de dienstverlening van Mobility Concept gebruikt, zijn de gebruiksvoorwaarden van Mobility Concept van toepassing al naar gelang de dienstverlening die geactiveerd is op je account. Daarnaast zijn bij het gebruik van mobiliteitsdiensten, de voorwaarden van de desbetreffende mobiliteitsaanbieders/vervoerders van toepassing. Hieronder is een overzicht te vinden van de mogelijke dienstverlening en de voorwaarden die hiervoor (door Mobility Concept of haar mobiliteitspartners) gehanteerd worden.

In de basis zijn de eigen gebruiksvoorwaarden Mobility Concept van toepassing:

Voor een overzicht van de algemene-/gebruiksvoorwaarden van mobiliteitspartners waarmee Mobility Concept samenwerkt, verwijzen we je naar de onderstaande documenten:

Algemene voorwaarden:

E-tickets voorwaarden:

Voor vragen of klachten over e-tickets kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@mobilityconcept.nl.